Dramatherapie

JS_Slider_Font_colour-3

Dramatherapie; De kracht van spel

Dramatherapie is een ervaringsgerichte therapie die zich richt op psychische, sociale en emotionele problemen.
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen zoals; rollenspel, improvisatie, werken met verhalen.
Het ‘doen alsof’ in drama biedt veiligheid tot het ontdekken en uiten van gevoelens en gedachten.
Het creëert de mogelijkheid tot verandering en vernieuwing in inzichten en gedrag.

Elke doelgroep kent zijn eigen benadering.
Klik daarom op de doelgroep die je zoekt en je kunt meer informatie vinden over wat dramatherapie specifiek
voor kinderen en jongeren, of volwassenen kan betekenen.